O Firmie

Firma „PROMAISON” prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami od 2008 roku. Świadczymy usługi dla wspólnot mieszkaniowych na terenie Łodzi. Współpracujemy również z deweloperami, na etapie procedur związanych z wyodrębnianiem lokali, tworzenia nowych wspólnot mieszkaniowych, organizacji ich funkcjonowania.

W ramach naszych usług wykonujemy wszelkie czynności związane z bieżącym administrowaniem nieruchomością wspólną, zapewnieniem obsługi technicznej, prawnej, finansowo-księgowej oraz innych, mających na celu utrzymanie nieruchomości w nienagannym stanie technicznym i porządkowym.

Nasze kwalifikacje potwierdza uzyskana w styczniu 2008 roku licencja zawodowa, nadana przez Ministerstwo Infrastruktury – nr 15043.

Zgodnie z wymogami art. 186 a ustawy o gospodarce nieruchomościami, posiadamy obowiązkową, aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej OC Zarządcy Nieruchomości.

W ramach wykonywanych czynności zawodowych uczestniczymy regularnie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, seminariach organizowanych na terenie kraju i w krajach europejskich.  Posiadamy również Certyfikat Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

Z naszej strony gwarantujemy uczciwe, bezstronne i staranne zorganizowanie czynności administrowania, rozliczania kosztów eksploatacji budynków, kosztów zarządu nieruchomością wspólną, kosztów dostawy mediów do poszczególnych lokali oraz przychodów wspólnoty.

Zapraszamy Wspólnoty Mieszkaniowe do nawiązania współpracy.